Sandplay

Sandplay

Sandplay er en kreativ terapeutisk metode. Det er en kreativ måde at udtrykke sig på og en måde at bearbejde svære følelsesmæssige oplevelser i livet. En kreativ måde at lære sig selv bedre at kende.
Sandplay er velegnet til både børn, unge og voksne.

I sandplay kommer den nonverbale psykologi til udtryk. Det er i dynamikken mellem klient, terapeut og det fælles tredje, at selve udviklingen sker. I arbejdet med sand, vand og figurer, skabes en række billeder i sandet, som befordrer en løbende dialog mellem bevidste og ubevidste aspekter af psyken. Denne dialog kan aktivere en proces, hvor heling og udvikling af personligheden kan finde sted.

Sandplayterapi er på en gang både aflastende og udviklende for klienten. Den lukker nænsomt, i klientens egen tempo, op for problemstillinger, som ligger tidligere i klientens udvikling. Sandplay er dermed også velegnet til helt tidlige, ordløse og førbevidste traumer. Samtidig kan sandplayterapien via de symbolske udtryk i sandkasserne danne udgangspunkt for samtaler om aktuelle problemstillinger, der ikke tidligere var ord for.

Sandplay består i al sin enkelthed af to kasser med sand. En med tørt og en med vådt sand. I arbejdet med kasserne med sand, anvendes symboler og figurer. Symbolerne bruges til at afbilde og udtrykke alle følelser et menneske kan opleve, samt de forskellige hændelser som barnet, den unge eller voksne har erfaret gennem livet.

Sandplayforløb til børn

Sandplay er velegnet til børn fra ca. 4 år. Den terapeutiske proces med barnet er et samarbejde på barnets betingelser og med udgangspunkt i barnets univers.
Et godt samarbejde mellem barn, forældre og terapeut, har stor indflydelse på barnets proces i terapien. Derfor starter terapiforløbet med en opstartssamtale med barnets forældre, hvor barnets udfordringer afdækkes og hvor der samtidig skabes en afklaring af, hvilke forandringer forældrene kunne ønske sig for barnet. Under forløbet vil forældrene løbende blive orienteret omkring barnets proces på en forståelig og brugbar måde, således forældrene bedst muligt kan understøtte barnets udvikling i terapien.

“Det der kan synes småt i voksenperspektiv, kan være stort og ubærligt for et barn. Derfor skal det altid tages alvorligt når et barn viser tegn på ændringer i adfærd.”