Psykoterapi

Om psykoterapi

I mit terapeutiske arbejde støtter jeg klienter med at skabe balance i livet og genfinde de ressourcer som for en tid har været svære at få kontakt med. Det er vidt forskellige udfordringer mine klienter kommer med. For mig er det vigtigt, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men at den også støtter en positiv selvudvikling og psykologisk modning hos klienten.

Terapien vil altid blive afstemt med den enkelte klient. Forskellige metoder kan understøtte sindets evne til at hele op og regulere, uden at man behøver at forstå alt med hovedet.

ID psykoterapi er helhedsorienteret og åbner hermed muligheden for at komme omkring det hele menneske. Uddannelsen er bredt teoretisk funderet, hvor der anvendes teori og metode inden for flere forskellige retninger:

  • Kognitiv terapi- tankermønstre og virkelighedsopfattelse
  • Adfærdsterapi – adfærd og reaktioner
  • Psykodynamisk terapi – barndom og opvækst, hvordan vores personlig er blevet formet
  • Systemisk terapi – roller og relationer – hvordan er vi i samvær med andre
  • Humanistisk terapi – værdier og potentiale
  • Eksistentiel terapi – grundlæggende menneskelige vilkår. Det som vi uundgåeligt bliver konfronteret og som kan vække angst – døden/livet, frihed/ansvar for de valg vi tager, isolation/angsten for ensomhed, meningsløshed/hvad er meningen med livet?
  • Transpersonlig terapi – den spirituelle dimension af livet – at opdage og erfare sit dybeste potentiale og leve det ud, kan opleves transformerende og frigørende

“Terapi kan være en hjælp til at finde glæde, overskud og balance i livet. Alle mennesker kan have brug for at komme i terapi, når livet giver udfordringer.”