Børn- og unge-samtaler

Samtaler med børn og unge

Der kan være forskellige årsager til at et barn/ung ikke trives. Problemstillingerne og barnets måde at vise dem på kan være mange. Børn/unge kan være ramt i livet, ligesom os voksne. Derfor kan de have brug for selv at sætte ord på, eller får hjælp af voksne til at sætte ord på det, der fylder negativt i deres liv.

Det der kan synes småt i voksenperspektiv, kan være stort og ubærligt for barnet/den unge.

Derfor skal det altid tages alvorligt når et barn/den unge viser tegn på ændringer i adfærd.

Der kan være forskellige grunde til at børn/unge har brug for samtaler:

 • Bekymring eller angst
 • Svært ved at håndtere forældrenes skilsmisse
 • Selvskadende adfærd
 • Har svært ved at fungere i skolen socialt eller fagligt
 • Har været vidne til vold i familien
 • Vredesudbrud – temperamentsudfordringer
 • Overansvarlig, overtilpassede
 • Ensomhed – manglende venskaber
 • Søskende udfordringer
 • Sygdom i familien
 • Mistrivsel uden synlig eller kendt årsag

Hvordan foregår det?

Barnet/den unge kommer i første omgang sammen med en af jer forælder. Sammen får vi afdækket, hvad der er vigtigt for barnet og for jer som forælder. Der bliver herefter aftalt hvordan det videre forløb skal foregår, om det forsat skal være både forældre og barn/ung, eller om barnet/den unge har brug for samtale alene et par gange. Forløbet afsluttes i fællesskab dvs. forælder og barnet/den unge, hvor vi samler op på forløbet.

Jeg tilbyder dit barn og dig en tryg og omsorgsfuld atmosfære og jeg tager udgangspunkt i barnets tempo og temperament.

I samtalerne tages hensyn til barnets alder og alt efter hvad der er relevant, bringer jeg forskellige metoder i spil, det kan være at tegne/male, lege, arbejde med styrkekort, forskellige øvelser, familieopstilling m.v.

Samtalerne danner grundlag for at få dit barn tilbage i trivsel, sund udvikling og glæde.

“Trivsel er det vigtigste fundament for sund udvikling.”